Tâm Xuân


(Tâm Xuân cảm tác những vần thơ sau đây qua các trang nhà Pháp Nhãn, các bài về Thiền, trang Phật Đản, trang Vu Lan ... của Thầy Thích Trừng Sỹ)


       Thiền Môn

Cuộc đời tu đạo trong Thiền Định
Tác phẩm viết lại đời Thế Tôn
Hòa Bình Thế giới chốn Thiền môn
Mọi người hạnh phúc tâm an lạc

Phát nguyện độ sinh truyền Phật pháp
Đưa người ra khỏi chốn u mê
Giúp chúng sinh biết được lối về
Cùng nhau trở về nương Tam Bảo

Chánh Pháp uy nghi Ba Ngôi Báu
Phật, Pháp, và Tăng cùng hiệp hòa
An Cư Kiết Hạ, tại Cổ Lâm
“Cảm Niệm Ân Sư” chùa Linh Nghĩa

Lễ Tạ Ân Sư, Cha Mẹ qúy
Vu Lan Báo Hiếu Phật, Pháp, Tăng
Nhớ ơn Chư Tổ, các Thầy lành
Tinh tấn tu hành giúp nhân loại.


Giáo Dục Thiền Định

Phật Pháp hôm nay được lan truyền
Cũng nhờ bài viết "Giáo Dục Thiền"
Chúng con học đạo qua ngòi bút
Những bài giáo lý Phật hiện tiền

Thời Phật tại thế đã xa rồi
Nhưng nhờ bài viết đến khắp nơi
Chúng con biết được thêm Phật Pháp
Cũng nhờ những bài viết “Xuân” vui

Xuân Hạnh Phúc” và “Xuân Từ Bi
Xuân đã đến nhưng Xuân chưa đi
Nhìn Xuân Qua Con Mắt Thiền Quán
Chúng con hướng Tam Bảo Quy y

Xuân an Lạc” để thấy Xuân tâm
Cho dù hoa có nở có tàn
Nhưng vẫn còn mãi “Xuân Miên Viễn
Những bài Xuân ý nghĩa ngọc vàng.

(Tâm Xuân)
Lễ Tạ Ân Sư

Tháng Bảy mừng Lễ Hội Vu Lan
Ơn Cha Nghĩa Mẹ quá cao dầy
“Lễ Tạ Ân Sư và Cha Mẹ”
Báo Hiếu Chư Tổ và qúy Thầy

Những lời tác bạch nhớ Ân Sư
Chúng con nương tựa tấm lòng Từ
Xa cách vẫn nhớ ơn Sư Phụ
Chăm sóc đệ tử, xây lại Chùa

Ân Sư muôn kiếp mãi đáp đền
Chúng con xin nguyện chẳng thể quên
Vu Lan chúng con xin nguyện hứa
Giữ gìn Chánh Pháp, trả ơn trên,

Ước nguyện phát nguyện Bồ Đề Tâm
Chúng con xin nhớ lòng báo Ân
Cứu độ chúng sinh thêm lợi lạc
Hạnh Phúc công đức luôn tràn đầy.

(Tâm Xuân)
Lễ Mãn An Cư Kiết Hạ
Đạo Vàng của Đức Thế Tôn
Vẫn còn nguyên vẹn trăng tròn mười lăm
Đến Rằm Tháng Bảy mỗi năm
Là ngày Kiết Hạ Chư Tăng hợp hòa
Phật tử: xuất sĩ, tại gia
Vẫn đều quy tụ với nhau tại chùa
Chúng con nhớ Phật khi xưa
Vẫn còn thương xót những người si mê
Độ chúng sinh biết quay về
Nương vào Tam Bảo lắng nghe Lời Vàng
Nhớ công ơn của Mẹ Cha
Bao năm khó nhọc nuôi cho nên người
Bây giờ con phải nhớ lời
Giúp cho Cha Mẹ thoát vòng trầm luân
Cũng vì sanh tử, tử sanh
Chúng con phải nguyện tu hành nhiều hơn
Như vậy mới báo đền ơn
Chư Thầy, Chư Tổ, Thế Tôn ngàn đời.
 (Tâm Xuân)

Bài viết Của Thầy
Bài Thầy nhắc nhở chúng con
Làm người phải biết công ơn Sư Thầy
Đệ tử phải thấu hiểu ngay
Phải luôn báo đáp Tổ, Thầy, Mẹ Cha
Làm con phải nhớ hiếu hòa
Làm người đệ tử, Thầy là Mẹ Cha
Dạy cho giáo lý Phật Đà
Giúp con thoát được tử sanh luân hồi
Chúng con nhớ mãi muôn đời
Ơn Cha, nghĩa Mẹ, Ân Sư kiếp này
Và vô lượng kiếp trước đây
Chúng con vẫn phải báo ân Chư Thầy
Cho chúng con những bài hay
Cho chúng con sống những ngày an vui
Chúng con thêm những nụ cười
Trên đường học đạo cuộc đời nở hoa
“Xuân Hạnh Phúc” mãi chan hòa
“Hoa Từ Bi” là khúc ca thương người.

(Kính mời Qúy vị bấm vào nghe nhạc bài:"Bài Viết Của Thầy"

 (Tâm Xuân kính tặng Thầy Trừng Sỹ)