Pháp Tuệ

TRANG NHÀ XIN GIỚI THIỆU PHẬT TỬ PHÁP TUỆ CHUYỂN BÀI VIẾT "MẸ HIỀN QUAN THÊ ÂM" CỦA THẦY TRỪNG SỸ THÀNH BÀI THƠ SAU ĐÂY:    Mẹ Hiền Quan Thế ÂmNhư ta biết Mẹ hiền Quan Thế Âm,
Quan Yin là tiếng của nước Trung Hoa,
Còn tiếng Pali hay tiếng Phạn ngữ,
Avalokiteshvara,

Đức Quan Âm, Người có nhiều tình thương,
Và Ngài có khả năng thật khôn lường,
Hoan hỷ lắng nghe những tiếng đau khổ,
Của các chúng sanh trong khắp mười phương.

Khi chúng ta gặp hoạn nạn triền miên,
Lòng ta tha thiết nghĩ tới Mẹ Hiền,
Thì Mẹ Hiền hiện ra ngay giúp đỡ,
Chúng ta được tai qua nạn khỏi liền.

Cha, Mẹ, và con ta có thể là,
Như một Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm,
Hiện ra bằng xương bằng thịt có mặt,
Ngay trong cuộc sống hằng ngày với ta.

Mỗi  khi chúng ta đang gặp khó khăn,
Ta cầu khẩn Mẹ Hiền Quan Thế Âm,
Ta nguyện cầu với một lòng tha thiết,
Thì Mẹ sẽ cứu giúp liền hoá thân.

Lúc ấy, ta hạnh phúc và an vui,
Vì hạnh phúc của mình cũng là nơi,
Hạnh phúc của con, Ba và của Má,
An lạc mình chính là của mọi người.

Và tình thương Ba, và Má mình đây,
Chính là tình thương Đức Quan Thế Âm.
Ngược lại, nếu chúng ta không tu tập,
Chính là bất hạnh của tất cả này.

Ta hiểu, và thực hành như trên đây,
Thì an lạc và hạnh phúc có đầy
Khả năng thấm nhuần, và làm mát dịu
Thân tâm của ta cuộc sống hằng ngày.

Xin mời các bạn thực tập cùng nhau,
Trong mười lăm phút, ta hãy thành tâm.
Thở vào, Thở ra, mình thầm niệm,
NAM MÔ ĐỨC MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM.


Khi niệm danh hiệu Mẹ hiền tới đâu,
Mình nhớ tới đó, từng chữ, từng câu
Mình niệm vô, ra trong từng hơi thở
Có ý thức, chánh niệm và rõ ràng.

Sáng dậy, khi sinh hoạt cá nhân xong,
Mười lăm (15) phút mình thực tập trong lòng,
Mỗi tối, mình cũng thực tập như vậy,
Đều đặn, ta sẽ an lạc thành công.

Trước khi xe chạy, thoải mái mình ngồi
Ngay ngắn trong xe cho máy nổ rồi,
Lúc này chúng ta bắt đầu thầm niệm
Danh hiệu Đức Quan Âm 10 lần thôi.

Mình cầu nguyện Đức Mẹ Hiền Quan Âm
Luôn gia hộ, che chở, hộ trì ngầm
Cho con, lái xe tới nơi, may mắn,
Về tới chốn bình yên và an toàn.

Năng lượng tình thương của Đức Quan Âm,
Tưới tẩm và thấm sâu vào thân tâm,
Nếu mình thực tập như vậy đều đặn,
Kính chúc Quý vị an vui hằng ngày!


           VEN. THICH TRUNG SY


             Bài cảm tác của Phật tử Pháp Tuệ:

           Đọc bài Đức Mẹ Hiền Quan Âm
           Lòng con thanh thản trong thân tâm
           Xin nhớ Niệm Phật trong hơi thở
           Nam Mô Đức Mẹ Hiền Quan Âm

           Ngày xưa, con lầm lỗi quá nhiều
           Nay đọc được bài pháp cao siêu
           Con biết Đức Quan Âm Bồ Tát,
           Cho con ấm áp, hết quạnh hiu.

Con đi từng bước kinh hành
Trong từng hơi thở niệm Danh Mẹ Hiền
Mẹ Hiền Quan Âm linh thiêng
Cho con hết những ưu phiền trong tâm,
Xin thắp một nén hương trầm,
Nam Mô Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm. (3 lần)

         XIN XEM THÊM CHI TIẾT
     (CLICK MORE TO READ MORE)