Đức Minh


 
(Đức Minh cảm tác những vần thơ sau đây qua các tác phẩm của Thầy Thích Trừng Sỹ)


“Hướng Về Tam Bảo”

Những bài viết hay về Đức Phật
Hòa Bình đem lại cho chúng sinh
Chúng con thành kính nguyện tâm linh
Hướng về Tam Bảo xin ước nguyện,

Chánh Pháp ban truyền luôn tinh tiến
Tu tâm, tu hạnh đi kinh hành
Đồng tu cùng với các bạn lành
Chúng con xin hướng về Chư Phật

Xin nguyện nơi đây lòng chân thật
Đem pháp mầu lợi lạc quần sinh
Tuyên dương chánh pháp đạo quang minh
Đạo Vàng Đức Thế Tôn chiếu sáng

Để muôn người ca ngợi tán thán
Chúng con nhớ ơn nghĩa Chư Thầy
Đem Ánh Từ Bi khắp đó đây
Cho chúng con thêm được Phước Trí.

Đức Minh"Tháng Bảy Vu Lan"

(Kính cảm tác qua bài "Lễ Tạ Ân Sư" của Thích Trừng Sỹ)

Rằm Tháng Bảy vào ngày Lễ Mãn Hạ
Chúng con tề tựu cúng dường Trai Tăng
Xuất gia, tại gia Phật tử xa gần
Lễ Tạ Ân Sư, nhớ ơn Cha Mẹ

Xin cám ơn Thầy viết bài thi kệ
Cho chúng con hiểu được thêm Đạo Từ
Chúng con biết được “Cảm Niệm Ân Sư”
Nay Thầy hướng chúng con về Chánh Pháp

Để thấu hiểu những giáo lý Đạo Phật
Lời ngọc vàng của Thế Tôn truyền trao
Nhờ Ân Sư có Pháp nhũ ngọt ngào
Khuyên chúng con luôn nhớ ơn Thầy Tổ

Đời chúng con đã được Thầy dạy dỗ
Đưa Đạo Phật, giáo lý Đức Thích Ca
Mãi lan truyền đến khắp chốn ta bà
Kính cám ơn Đại Đức Thích Trừng Sỹ
(Đức Minh)Nhớ Ơn Mẹ Cha

“Lễ Tạ ân Sư và Cha Mẹ”
Đó là sự báo đáp đền ơn
Xưa Cha Mẹ lo con sớm hôm
Nay khôn lớn vẫn chưa trả hết

Vì Cha Mẹ, Thầy phát lời nguyện
Đến những nơi đang cần dựng xây
Và nhờ Thầy cho những bài hay
Chúng con xin khắc ghi mãi mãi

Thầy giúp chúng con gặt hoa trái
Thấm hiểu thêm giáo lý Phật Đà
Nhớ ơn Ngài Đức Phật Thích Ca
Vị Hiện Thân Hòa Bình thế giới,

Nhờ Thầy viết lên lời ca ngợi
Chúng con hiểu thấu Pháp Thế Tôn
Chúng con quyết tâm dạ chẳng sờn
Thực hành theo Đức Phật chỉ dẫn.

(Đức Minh)

Báo Ân Sư Thầy

 
Những tác phẩm Thầy viết đây
Những lời giáo pháp Phật Đà ngày xưa
Chúng con có duyên đến chùa
Được xem bài viết như mưa pháp mầu
Chúng con xin nguyện trong tâm
Thực hành lời Thầy cho thân an lành
Thầy đã cứu độ chúng sanh
Chúng con xin nhớ ơn Thầy hôm nay
Chúng con sẽ biết ơn này
Để luôn tinh tấn tu hành siêng năng
Sáng trong dưới ánh trăng rằm
Là Lễ Tự Tứ, Báo Ân Sư Thầy
Chúng con hạnh nguyện tròn đầy
Xin cùng chư vị xuất gia hộ trì
Ba Ngôi Báu Đại Từ Bi
Xin cùng hô niệm hương linh Ông Bà
Tổ Tiên, nội ngoại Mẹ Cha
Thân bằng quyến thuộc lên đài Lạc Bang.

(Kính mời Qúy vị bấm vào nghe nhạc bài:"Báo Ân Sư Thầy")


(Đức Minh)