CHÚNG CON THÀNH KÍNH CÁM ƠN THẦY TRỪNG SỸ ĐÃ VIẾT BÀI VÀ THƠ ĐỨC MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM VÀ NAY TRANG NHÀ XIN GIỚI THIỆU BÀI VIẾT CỦA THẦY TRỪNG SỸ ĐẾN ĐẠI CHÚNG


Trang nhà Pháp Nhãn xin giới thiệu 

những vần Thơ Xuân của Thầy Trừng Sỹ 

xin chúc tất cả Qúy vị thân tâm An Lạc
 sau khi thưởng thức những vần thơ sau:


Phap Nhan (Dharma Cakkhu) would like introduce 
Ven Thich Trung Sy's Spring Poems to all of you
 and Best and Peaceful wishes to you with following poems:

Xuân bất tận


Xuân bất tận có mặt trong ta,
Cho tâm xuân thấm đượm mọi nhà,
Cho ý xuân tỏa trong tu tập,
Tình xuân tỏ rạng tính vị tha.

(Xin xem thêm)


Endless Spring

Endless spring is present in us,
The spring heart is impregnated with all houses,
The spring mind is illuminated with cultivation
The spring love shines with selfless nature.


Please click to watch slideshow


Trải gót phong trần với gió xuân,
Người đem tâm đạo rải muôn phương,
Như hoa mai nở ngày xuân ấy,
Tô đẹp non sông vạn nẻo đường.

Cổ Đức


In all the world, there is nothing more beautiful than the lotus:
Green leaves, white petals, glowing yellow inside,
Golden yellow heart, white petals, green leaves:
From the mud it emerges, but pure and sweet is its fragrance.
 (Vietnamese folk song)


Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng,
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

(Ca Dao Việt Nam)


Trang Nhà Pháp Nhãn Kính mời Quý vị xem thơ của
Thầy Thích Trừng Sỹ:“Several tens of years before, one would not have been born yet,
Several tens of years after, one was born and will die.
One's life only exists on earth in a limited time,
But one's compassionate heart is kept forever in everyone's minds."“Vài mươi năm trước thì ta chưa có,
Vài mươi năm sau có cũng hoàn không,
Cuộc đời có có không không,
Chỉ còn động lại tấm lòng tình thương.”

By Thích Trừng Sỹ


Phật Đản
(Thích Trừng Sỹ)
(Trích trong bài "Kính Mừng Phật Đản 2635")

Kính lạy đức Thế Tôn,
Bậc Cha lành ba cõi.
Đức Từ bi, trí tuệ,
Tỏa sáng khắp muôn phương.
Chúng con một dạ chí thành,

Hướng về quy ngưỡng bậc Thầy nhân thiên."
Vesak-Buddha's Birthday - 2635th
By Ven. Thich Trung Sy

Respectful homage to World-Honored One,
Who is the gentle Father of the three realms.
His loving kindness, compassion, and wisdom,
Shine all over all directions.
We who show our sincere wholeheartedness
Directly turn to admiration of the Teacher of gods and human beings."ĐẠO TỪ 
Thích Trừng Sỹ
(Trích trong bài "Cảm Niệm Ân Sư")

Đáp từ/ Pháp thoại mà Thầy truyền trao,
An lạc, hạnh phúc thấm vào thân tâm,
Chúng con Phật tử xa gần,
Tiếp nhận giáo pháp từ Thầy ban cho.

 
Dharma talk
By Ven. Thich Trung Sy
Reply/ Dharma talk enerable Master passes on to us,
Peaceful joy and happiness permeate into body and mind
We who are near and far Buddhists,
Receive his teachings from him giving it to us.

Bài Kệ súc sanh
       (Thích Trừng Sỹ)
(Trích trong bài "Xuân Từ Bi")

Bằng giọt nước trong sạch,
Bằng tấm lòng Từ Bi,
Ta nay dâng cúng cơm này,
Ước mong tất cả các loài an vui.

Verse of animal
     By Ven. Thich Trung Sy

By drops of clear water,
By the compassionate heart,
Today, I offer this cooked rice,
Wish all kinds of animals peace and joy.”

Hoa Từ Bi
(Trích trong bài Mặc Giang - Chất Hoa Trong Thơ)
Thích Trừng Sỹ

Hoa đạo đức thấm nhuần trong tâm trí,
Hoa từ bi thấm đượm cả non sông.
Mỗi chúng ta là mỗi nhà thi sĩ,
Tặng cho đời những hoa trái thơm ngon.
Dù mai đây xa cách vạn dặm đường,
Chúng ta mãi là người con của Bụt,
Đem ánh sáng từ bi cho đạo Pháp
Đem tình thương trang trải khắp muôn phương.
Dù gian lao cực khổ biết dường nào,
Nhưng vững chãi là vượt qua tất cả. 


            
Flowers of loving-kindness and compassion
By Ven. Thich Trung Sy

The ethical flowers penetrate into the mind,
Flowers of loving-kindness and compassion are fully filled with mountains and rivers.
Each of us is each of poet,
Offering the world sweet-delicious flowers and fruits.
Although tomorrow is far away from thousands of the route,
We are forever the Buddha’s spiritual children,
Bringing the light of loving-kindness and compassion to the Dharma Path,
Bringing love to spread over all directions.
Though arduousness and miserableness know how to look,
Our steadiness is that we can overcome all.

Kính mời qúy vị xem slideshow powerpoint nhạc "Hoa Từ Bi"
(You can watch slideshow powerpoint Music "Flowers of Compassion"
Gắng Lên
Thích Trừng Sỹ
Thời gian Học Viện sắp hết rồi
Chớp nhoáng bốn năm tợ nước trôi
Nếu ai bỏ lở cơ hội ấy
Thì sau hối tiếc cũng vậy thôi.


Make an additional effort

(By Ven. Thich Trung Sy)

The time at the Academic Institute is nearing the end of the Course
Lightning speed of four academic years is like drift water.
If those who miss the good chance,
Later regret they could not do anything when the Course elapsed.

              Nhớ
           Thích Trừng Sỹ

Mái trường Học Viện của chúng ta
Thấm thoát giờ đây bốn năm qua
Nhớ Thầy nhớ lớp nhớ bạn cũ
Giờ đây đành phải lại cách xa.

Remembrance
(By Ven. Thich Trung Sy)

The roof of our Academic Institute
Passing quickly by now got four last years
Missing teachers, classes and old friends
Now accepting to say goodbye to one another.

Xin mời qúy vị xem flash movie Calendar 2011 với bản nhạc được phổ theo Bài Gắng Lên và Nhớ của Thích Trừng Sỹ

Xuân Hạnh Phúc
(Trích trong bài Xuân Hạnh Phúc)
Thích Trừng Sỹ


Xuân Hạnh Phúc thanh thanh trong xanh,
Gió đưa làn mây trôi nhanh nhanh,
Từng đàn chim đua nhau vây quanh,
Mừng Xuân sang đón vui lễ hội.

Quỳ thành tâm nơi đây trang nghiêm,
Lòng cung kính hướng về Tam Bảo
Nguyện cầu cho Tăng thân thanh cao,
Sống hợp hòa, xiển dương đạo pháp.

Cầu mong cho muôn nơi an vui,
Thoát mê lầm, tầm cầu giải thoát.
Và nguyện cho gia quyến hôm nay,
Sức khỏe đầy, vui vầy Chánh Pháp.
Cùng nguyện ước cửu huyền thất tổ,
Thấm nhuần Ðạo, xa lìa nẻo ác.


Mùa Xuân sang, vang ca vang ca,
Niềm hân hoan trong bao thiết tha,
Ðời tươi vui như tâm nở hoa,
Niềm hạnh phúc dâng trào có Bụt,
Người trao ta duyên cùng Chánh Pháp,
Tình bao la trong muôn tiếng ca.

Dù mai đây, khi năm tháng qua,
Con vẫn bước trên đường của Bụt.
Tình thương Bụt mãi là bất diệt,
Bụt trong ta là nguồn nắng ấm.
Mừng Xuân sang, chúng ta hát ca,
Đón năm mới, vui chung mọi nhà.[1]


Mừng Xuân hạnh phúc hiện tiền,
Người người no ấm nhà nhà an vui.[2]


The Happy Spring

By Ven. Thich Trung Sy

“The Happy Spring is gentle gentle clear green,
The wind that moves cloud drifts fast fast,
Each flock of birds races against each other surroundingly,
Celebration of the Spring coming to be joyfully
welcome to the festival.
Kneeling sincerely in this solemn place,
One’s heart being respected and directed
towards the Triple Gems,
Praying for the noble Sanghakaya,
Living in harmony, the spread of the Dhamma Path.
Wishing for all joyous places,
Escaping from ignorance, searching for deliberation,
And praying for families and relatives today,
The full health, the happy reunion of the Dhamma,
Together aspiring to ancestors and parents in
many past lives,
Penetration of the Path, the avoidance of the evil path.

The Spring that comes resounds resounds,
Joyful feelings of how eager,
Life is joyful as one’s heart blooms,
Feelings of bliss are full of the Buddha,
Who leads us to the Dhamma,
Boundless love of all sounds of singing.
Despite tomorrow, when year and month pass,
One still steps on the path of the Buddha,
Whose love is forever eternal,
The Buddha in one is the source of warm sunshine.

Celebration of the Spring coming, we sing songs,
Welcome the new year and are happy with every family.[3]


Celebration of the Happy Spring in the present,
Every person in prosperousness and every family in peaceful joy.”[4]

-------------------------------------------------------------------
[1] Vu Lan 2007, thơ “Kính dâng Mẹ” của tác giả Nguyễn Nguyệt. Trong bài thơ này, người viết có đổi một vài từ cho phù hợp với ngữ cảnh Mùa Xuân, kính mong tác giả hoan hỷ và thông cảm. Mến chúc tác giả vui Xuân.


[2] Người viết, tập làm thơ cho dzui cho dzui, để lại đời hòa chung chánh Pháp.
[3] Ullambana 2007, Poem of “Respectfully Presenting Mother,” of the author Nguyễn Nguyệt. In this poem, writer changes some words, respectfully wish the author to be happy and sympathize. Lovingly wish the author to be happy with the Spring.
[4] Writer, practicing making a sentence poem for joy for joy, harmonizing with life happily with the Dhamma together